Waarom verandert er niets?

Ik blijf me nog steeds verbazen dat men nog steeds niet inziet wat voor kosten seksueel misbruik met zich meebrengt en dat een goede op maat geleverde zorg ‘Onze maatschappij’ veel meer oplevert.
Gevolgen (dit stukje is uit het pleidooi van Rutgers)
Seksuele grensoverschrijding is een bedreiging voor de gezondheid. Het kan ernstige lichamelijke, psychische, relationele en seksuele gevolgen hebben voor de slachtoffers. Dat zorgt voor veel persoonlijk leed. Ook de maatschappelijke kosten van seksueel geweld zijn enorm. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorgkosten en economische schade door productiviteitsverlies. De totale kosten in Nederland worden alleen al voor seksueel misbruik van kinderen geschat op 1,2 miljard euro per jaar.
Dit gaat dus alleen over kinderen, niet over volwassenen met een vroeg seksueel misbruikverleden.
Het geleden leed kan voor deze mensen enorm zijn en is dat dan (meestal) nog steeds.
Als je meer wilt weten over hoe ik dit gedaan heb, kun je mijn boek “Durven kijken” lezen.
Daarnaast help ik lotgenoten hun herinneringen te transformeren door beeldende uiting.